Catalan Army

From Project WSS
Jump to navigationJump to search

Hierarchical Path: War of the Spanish Succession (Main Page) >> Armies >> Catalan Army

Line Infantry

Diputació
Ciutat de Barcelona
Immaculada Concepció
Nostra Senyora del Roser
Sant Narcís
Santa Eulàlia
Nostra Senyora dels Desemparats
Busquets i Mitjans
Nou de Barcelona
Marques de Rubi
Voluntaris d’Aragó
Dels Set Dolors

Companyies d'invàlids o impedits

Militia

Coronela de Barcelona
Batalló de Quarts

Companyia de la Quietud
Companyies de Pagesos de Sarrià i de Sant Marti

Heavy Cavalry

Nebot, joined the Catalan Army in 1713
De la Fé
Sant Jordi
Sant Jaume
Sant Miquel
Antonio Garcia

Companyia del capità Badia

Dragoons

Pere de Bricfeus aka Bricfeus

Light Cavalry

Hongaresos Hussars

Artillery

Artillery

Light Troops

Miquelets (mountain fusiliers)

Sant Ramon de Penyafort aka Ermengol Amill
Sant Vicenç Ferrer aka Joan Vilar i Ferrer
Àngel Custodi aka Sant Miquel, aka Moliner i Rau
Antoni Muñoz
Antoni Llirós aka Esquadra de Cerdanya
Francesc Macià i Ambert “Bac de Roda”
Segimon Torres
Jaume Molins
Antoni Vidal
Ribera d’Ebre aka Anton Paperoles
Martirià Massegur
Joan de Santjoan
Josep Ortiz

Brigada del general Josep Moragues

Companyia solta de Jaume Mestres
Companyia solta del Lluçanès

Voluntaris

Mounted fuseliers de muntanya who fought like dragoons

 • Adjutori Segarra (1 coy)
 • Gabirel Bonet (1 coy)
 • Gabriel Palmés (1 coy)
 • Jaume Mestres (1 coy)
 • Jaume Roca (1 coy)
 • Jaume Valls (1 coy)
 • Josep Busquets (1 coy)
 • Josep Marco (1 coy)
 • Josep Mestres (1 coy)
 • Pere Bonet (1 coy)
 • Ramon Moga (1 coy)
 • unidentified units (14 coys)

Sometent

Self-defence forces, raised by each village for their own defense and defense of the surrounding land in times of war.

References

To do

Acknowledgements

Jörg Meier in collaboration with Lluis Vilalta for the initial version of this article